top of page

เคยได้ยินไหม?

เหตุผลจากรัฐที่คอยบอกเรา

เกี่ยวกับเรื่อง ‘ค่าไฟแพง’

Asset 4.png

ลองกดเลื่อนดูสิ

 "ประหยัดไฟช่วยชาติ" 

ทุกวันนี้ ใครๆ ก็ต้องจ่ายค่าไฟฟ้า ไม่ว่าจะคนตัวเล็กตัวน้อยไปจนถึงเอกชน ธุรกิจขนาดใหญ่ แต่ทุกครั้งที่คุณได้บิลค่าไฟมา สงสัยไหมว่าทำไมบิลมันต้องยาวขนาดนั้น แล้วงงไหมว่ามันมีค่าอะไรมากมายที่แจกแจงอยู่ในบิลแต่ไม่เห็นเข้าใจ แล้วปกติเขาคำนวนค่าไฟกันอย่างไร คิดจากค่าไฟที่เราใช้เท่านั้นหรือเปล่า

 

ยิ่งไปกว่านั้น คุณรู้ไหมว่าในบิลค่าไฟนี้มี ‘ความไม่เป็นธรรม’ ซ่อนอยู่ 

 

ขอชวนมาไขปริศนาไปพร้อมกัน!

Untitled design (1).png

ต้นตอของความไม่เป็นธรรม
ค่าไฟแพงเพราะวิกฤตพลังงาน
หรือนโยบายบริหารจัดการ
ด้
านพลังงาน?

Oil refinery plant in the evening

ชวนทำความรู้จัก

แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 

พ.ศ. 2561-2580 (PDP2018)

 

แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย คือ แผนแม่บทในการจัดหาพลังงานไฟฟ้าของประเทศให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ โดยมีเป้าหมายการพัฒนาเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและการเพิ่มขึ้นของประชากรในอนาคต

 

ปัจจุบัน แผน PDP 2018 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) และคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ 24 ม.ค.และ 30 เม.ย. 2562 ตามลำดับ ต่อมามีการทบทวนและปรับปรุงแผน และได้รับความเห็นชอบจากกพช. และครม. ในปี 2563 กลายเป็นแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (PDP2018 Revision 1) ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 

 

และกำลังมีการจัดทำแผน PDP2022 ซึ่งเป็นแผนฉบับใหม่ที่จะนำมาใช้แทนแผน PDP2018 (Revision 1)

PDP2018 ให้ความสำคัญกับ 3 ประเด็นคือ

 1.ด้านความมั่นคงทางพลังงาน (Security) การกระจายระบบผลิตไฟฟ้า และ การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในแต่ละภูมิภาค 

 

2.ด้านเศรษฐกิจ (Economy) การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าต้นทุนต่ำ เพื่อลดภาระผู้ใช้งานและการเตรียมความพร้อมของระบบไฟฟ้าเพื่อให้เกิดการแข่งด้านการผลิต 

 

3.ด้านสิ่งแวดล้อม (Ecology) เน้นลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ผลักดันให้เกิดพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทดแทนมากขึ้น 

download.png

ผู้จัดทำคือ

 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.) กระทรวงพลังงาน  

หนทางสู่การเปลี่ยนผ่านพลังงาน
ที่ดู
 เลือนราง 

แผน PDP 2018 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ในช่วง 10 ปีแรกนั้น รัฐบาลมุ่งเน้นไปที่การเดินหน้า

สร้าง  โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงฟอสซิล และการซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศ ป็นหลัก 

 

ส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่กำหนดให้เพิ่มเป็น 20,766 เมกะวัตต์ กลับไปอยู่ในแผนช่วง 10 ปีหลัง (ปี 2569-2580) รวมถึงมาตรการใช้พลังงานอย่างประสิทธิภาพและการอนุรักษ์พลังงาน(Energy efficiency) ถูกนำมาใช้ในแผนเพียงร้อยละ 7 

 

เรียกได้ว่าในช่วง 10 ปีแรกนั้น

ไม่มีการพูดถึงการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานหมุนเวียนเลยแม้แต่น้อย 

 

ทั้งที่เป็นการลงทุนที่มีราคาถูกที่สุดเมื่อเทียบกับทางเลือกต่างๆ ในการผลิตไฟฟ้า 

 

(ที่มา: ชื่นชม กรีเซน, 2564.งานวิจัยเรื่อง “ความเหลื่อมล้ำในการจัดสรรทรัพยากรสมัยใหม่: คลื่นความถี่ พลังงาน และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และกรณีศึกษาผลกระทบจากนโยบายรัฐ”)

นอกจากผู้บริโภคต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายผ่านบิลค่าไฟแล้ว

หนทางสู่เป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ซึ่งเป็น วาระเร่งด่วนที่รัฐควรจัดการ 

ตามคำสัญญาที่ให้ไว้ใน COP26 ยิ่งดู เลือนลาง

Smoke

“ฉีกตำรา”
กำลังผลิตไฟฟ้าสำรอง 15 %

ปกติแล้วเกณฑ์วางแผนกำลังผลิตไฟฟ้าสำรองนั้นจะอยู่ที่ 15 % ของความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด โดยอ้างอิงแนวคิดนี้จากผลการศึกษา Loss of Load Probability ที่อิงกับผลกระทบจากไฟตกไฟดับ

 

แต่ปัจจุบันมีกำลังผลิต ไฟฟ้าล้นเกินอยู่ที่ 55% (ปี 2564)

แต่ก็ยังต้องการสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มอย่างต่อเนื่อง นำมาซึ่งภาระค่าใช้จ่ายที่ถูกเก็บไปพร้อมกับ

ค่าไฟที่ประชาชนจ่ายอยู่ทุกเดือน

 

ทั้งหมดนี้ เกิดจากการอ้างเหตุผลเรื่อง… 

"ความมั่นคงทางพลังงาน"

Asset 4.png

ถ้าเราไม่ต้องจ่าย
จะได้คืนมาอีกเท่าไหร่?

เพราะบนบิลค่าไฟมีค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นธรรมอยู่

ลองมาคำนวนกันดูว่าถ้าตัดออกไป 

พวกเราจะประหยัดเงินในกระเป๋าไปได้ประมาณเท่าไหร่?

 

ในบิลค่าไฟมีค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นธรรมหลายส่วน

แต่ครั้งนี้เราขอหยิบยกมาเพียงบางค่าใช้จ่ายมาขยายให้ทุกคนเห็นภาพกัน

 

เริ่มต้นง่ายๆ เมื่อเราไม่ต้องเสีย “ค่าพร้อมจ่าย”  ซึ่งเป็น

 

หนึ่งในค่า Ft ที่แม้  โรงไฟฟ้าไม่เดินเครื่อง เราก็ต้องจ่าย 

 

เมื่อตัดออกไป เราจะจ่ายค่าไฟถูกลงหน่วยละ 0.25 สตางค์*

สมมติว่าเดือนนี้เราใช้ไฟทั้งหมด 500 หน่วย  เราจะต้องเสียค่าพร้อมจ่ายทั้งสิ้นเดือนละ 125 บาท

* ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 โดย ดร.เดชรัต สุขกำเนิด ผู้อำนวยการ Think Forward Center จากบทความ ค่าไฟแพง ความมั่นคงทางพลังงาน หรือเพื่อความมั่งคั่งของใคร ? บนเว็บไซต์ Springnews

ซึ่งเงินตรงนี้
เราสามารถเอาไป…

2.png
3.png
4.png

กินข้าวผัดกะเพรา

เพิ่มอีกตั้ง 24 มื้อต่อปี

กินชานมไข่มุก

อีกตั้ง 24 แก้วต่อปี

เป็นเงินเก็บ

1,500 บาทต่อปี

แทนที่จะไปจ่ายให้กับ
โรงไฟฟ้าที่ไม่ทำงาน…

#พลังงานเป็นของเรา

เราทุกคนเป็นเจ้าของพลังงานร่วมกัน

เราควรได้รับความเป็นธรรมจากการบริหารจัดการของรัฐ เข้าถึงสาธารณูปโภคอย่างเท่าเทียม

ไม่โดนเอารัดเอาเปรียบ และมีทางเลือกในการใช้พลังงานหมุนเวียน

เพราะสายลมและดวงอาทิตย์เป็นของทุกคน 

อ่านบทความเพิ่มเติม
'ความไม่เป็นธรรมของค่าไฟ'
โดย สฤณี อาชวานันทกุล
ความไม่เป็นธรรมของค่าไฟ_final.png
รับชมเวทีสาธารณะ
ทางออกอยู่ตรงไหน?
"ค่าไฟไทย"
ในยุคของแพง ค่าแรงถูก
bottom of page